Får du bot for manglende lisensinnbetaling i år?


Har du som har seilt regatta utover klubbnivå i år løst lisens? På seiltinget i 2009 ble det som kjent vedtatt en prøveordning med lisens for alle seilere mellom 13 og 70 år, men i følge NSFs nettsider er det imidlertid registrert en skuffende lav oppslutning om denne ordningen.
Generalsekretær Espen Guttormsen skriver på NSFs nettsider www.seiling.no :

*NSF har registrert store variasjoner på hvor flinke deltakerne har vært til å løse Lisens 2010. I Færderseilasen hvor vi *fryktet* at det skulle være mange uten lisens ser vi at de aller fleste har løst startlisensen sin. NSF applauderer KNS for dette faktum.

Ved andre regattaer har under 20% av deltakerne løst startlisens. Det er i dag en dialog med arrangører av disse regattaene slik at NSF får deltakerlistene. Disse skal benyttes til å kontakte seilere som har glemt å løse lisens.

NSF ser at Lisens er en ny praksis i seiler-Norge og ønsker derfor ikke å dele ut bøter i første instans. Mange av de uteblitte lisenssakene skyldes nok uvitenhet om kravet til startlisens. Administrasjonen kunne sikkert vært enda flinkere til å opplyse om kravene i forkant av regattaene og NSF gir derfor en forlenget frist for innbetaling av seillisens/startlisens frem til 15. oktober for regattaer arrangert i 2010. Etter denne fristen ser administrasjonen seg nødt til å sende ut brev med bøter til de som ikke har løst lisens.*
 

4 kommentarer

JaJa

06.09.2010 kl.14:12

Øh, bot.. jøss!

Det er såvidt jeg har forstått arrangør som skal stå for kontrollen av at seilerne har gyldig "lisens". At arrangører ikke gjennomfører dette burde NSF ha oppdaget for lenge siden og fått strammet inn. Å komme tilbake til seilerne i ettertid for å kreve lisens blir nok et selvskudd i kneet for NSF. Det toget har nok gått.

NSF bør heller sørge for at foreninger og andre arrangører tilsluttet NSF følger opp lisensen i framtiden. Det er symptomatisk at det ikke holder å sende et brev til en klubb og forvente at ordre blir fulgt. Med mindre klubben er veldrevet og aktiv må det litt mer til.

medlem både her og der

06.09.2010 kl.14:29

Det er vel ikke arrangørens ansvar å kontrollere dette. Så vidt jeg har oppfattet var det NSF selv som skulle kontrollere dette gjennom stikkprøver. Uansett må vi få bort denne tøvete lisensordningen og i stedet øke medlemskontigenten. Det ligger et MYE større inntektspotensiale i at alle som seiler betaler medlemskontigent.

Frk. Formann

06.09.2010 kl.15:53

Begge har rett, men i hovedsak er det NSF som selv skal kontrollere dette. Det er bare ved NM at arrangøren har ansvar for å kontollere at alle deltagere har løst lisens.

Det krever mye ressurser å sjekke dette og når seilforeningene ikke får inntektene, så er det rett og rimlig at det er NSF som stort sett gjør denne jobben. Det ville forøvrig gjort det enklere for NSF at ingen påmelding hos arrangør hadde blitt registrert før seileren hadde fylt inn en rubrikk med sitt unike lisensnummer.

Asker Seiforening mener forøvrig at det er et godt prinsipp at lisens som avgift og inntektskilde for NSF innebærer at de aktive brukerne av NSFs tjenester betaler mer enn passive medlemmer. Asker ønsket heller at lisensbiten for alle (bortsett fra NC jolleseilere) skulle være en viss % del av startkontingenten. Det hadde da vært nødvendig å øke startkontingenten noe istedet slik at foreningene ikke ville tapt på ordningen. Løsningen ville iallefall vært utrolig enkel å forholde seg til for alle parter.

Ikke glem at det er Seilting om et drøyt halvår. Da vil lisensordningen bli tatt opp til grundig evaluering og det blir sikkert en rekke modifiseringer basert på innspill fra seilerne selv.

JaJa

06.09.2010 kl.16:18

Er det slik fatt ser jeg ikke annen løsning enn at det straks innføres et felles system for påmelding til regattaer som er obligatorisk for arrangør å benytte. Da ville modellen det legges opp til kunne fungere.

Skriv en ny kommentar

hits